ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 ณ มูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น.