นายกสมาคมสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย
ตั้งแต่ อดีต ถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.ชื่อ – นามสกุล
2519 – 2523นายศรีภูมิ  สุขเนตร
2523- 2527 นายชัยรัตน์  คำนวณ
2527 – 2535 พลโทเอนก  บุนยะถี
2535 – 2562พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์
2562 ถึง ปัจจุบันนายไกรสีห์  กรรณสูต